Peter Persyn

Peter groeide op in Brasschaat als tweede zoon in een gezin met vijf kinderen. Als scholier nam hij al deel aan politieke debatten en organiseerde hij sociale en culturele activiteiten.

Boeiende loopbaan

Na zijn legerdienst in Duitsland studeerde hij Geneeskunde en Antropologie aan de KU Leuven en Tropische Ziekten in Antwerpen. Na zijn studies deed hij veldonderzoek in Congo. Daarna  werd Peter huisarts in Leuven. Begin 1999 ging hij met zijn gezin opnieuw naar Congo om er te werken in het kinderziekenhuis van Kinshasa. De burgeroorlog noopte hen een jaar later terug te keren.
Als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven en de UCL Woluwe leverde hij beleidsvoorbereidend werk voor het kabinet Volksgezondheid in de paarsgroene regering. Vervolgens was hij van 2002 tot 2011 aan de slag in de NGO-wereld als medisch verantwoordelijke voor projecten in Congo, Indië en West-Afrika.

Sinds 2011 werkt hij als directielid bij Mederi NV, een landelijke zorgorganisatie met innoverende projecten in ouderen- en thuiszorg. Eind 2012 was hij medeoprichter van en drijvende kracht achter Doctar, de eerste digitale toepassing voor sociale derdebetaler bij de huisarts in België.

De rode draad doorheen zijn loopbaan en engagement is er één van brede sociale betrokkenheid met bijzondere aandacht voor zwakkeren, zieken en ouderen, hier en elders. Steeds met oog en respect voor eigenheid, zelfredzaamheid en zelfbeschikking aan de vraagzijde, en vrij initiatief gezond ondernemerschap en efficiëntie aan de aanbodzijde. Lokaal steekt hij graag een handje toe bij activiteiten voor het goede doel.

Politiek engagement

In 2009 werd hij lokaal actief binnen N-VA-afdeling van Tervuren, in 2010 ook in de nieuw opgerichte afdeling Bertem. Begin 2011 werd hij verkozen tot voorzitter van N-VA arrondissement Leuven, zo werd hij lid van de Partijraad en van de Nationale Verzoenings- en Tuchtcommissie. Bij de sterke uitbouw van de partij vanaf 2011, over de verkiezingen van oktober 2012, tot de laatste van mei 2014, leerde hij de partijwerking op lokaal en arrondissementeel vlak van binnenuit terdege kennen. Zijn recente aanstelling tot Vlaams Parlementslid laat Peter toe zich nu ook op Vlaams niveau in te zetten voor de N-VA en voor Vlaanderen.

Als voornaamste interessedomeinen drijven vanzelfsprekend welzijn, zorg, gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking boven; doelgerichte inspanningen moeten daarbij gaan naar diegenen die er het meeste nood aan hebben. Daarnaast krijgen het respect voor de Vlaamse taal en cultuur in Brussel en de Vlaamse Rand, de regionale economische ontwikkeling en mobiliteit zijn bijzondere aandacht.

Liefde voor Congo

Peter is getrouwd met Lily, geboren in Congo en momenteel werkzaam als leerkracht in het Vlaams Gemeenschapsonderwijs in Vlaams-Brabant; samen hebben ze vier schoolgaande kinderen van 11 tot 22 jaar; naast politiek houdt Peter van reizen, muziek, kunst en literatuur, techniek en wetenschap. Voor sporten, knutselen en werken in zijn tuin vindt hij voorlopig steeds minder tijd.

Medewerkers

Luc De Vreese

Parlementair medewerker van Peter Persyn

Jeroen Van San

Parlementair medewerker Peter Persyn