Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vast lid van de commissie Brussel & Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs en de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me vooral toe op de Vlaams Sociale Bescherming, ouderenzorg, mantel- en thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast houd ik me specifiek bezig met jongdementie en kraamzorg. Ook thema’s als zorgstrategische planning, ziekenhuizen, gezondheidspromotie en –preventie, ge/misbruik van middelen volg ik mee op.

In de commissie Brussel & Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als huisarts en inwoner van de gemeente Bertem, gelegen aan de rand van de Vlaamse Rand. Mijn focus in deze commissie ligt op het respect voor het Nederlands bij noodoproepen en bij dringende zorgverlening en het wegwerken van de achterstand inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brussel en de Vlaamse Rand.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs volg ik een aantal thema’s van op afstand, o.a. uitwisseling van ervaring inzake onderwijs met het Zuiden. Mijn interesse in de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting gaat naar alternatieve financieringsvormen (crowdfunding, sociale bevaks, sociale impact obligaties, …).

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.peterpersyn.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de verbetering van de ondersteuning van mantelzorgers

van Freya Saeys, Peter Persyn, Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Cindy Franssen en Lies Jans
996 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de opname door woonzorgcentra van bepaalde personen buiten de erkende capaciteit betreft

van Sonja Claes, Lies Jans, Freya Saeys, Griet Coppé, Peter Persyn en Danielle Godderis-T'Jonck
837 (2015-2016) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen

van Caroline Croo, Cindy Franssen, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Katrien Schryvers en Peter Persyn
857 (2015-2016) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag van Peter Persyn aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de hervorming van het sanctiesysteem binnen de Vlaamse sociale bescherming (zorgverzekering)

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
263 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de oprichting van Iriscare en de gevolgen ervan voor de Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
1600 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Gezondheidsconferentie preventie - Brussel

van Peter Persyn aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
137 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de recente uitspraken van de minister in de pers over de Vlaamse Brusselaars als 'best beschermde minderheid ter wereld'

van Joris Poschet aan minister Sven Gatz
1490 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de enquête 'Lokaal Loket Kinderopvang'

van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen
1541 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de ontvankelijkheidsvoorwaarden inzake subsidiëring van kinderopvang door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
1597 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2