Ondersteuning van mantelzorgers

Mantelzorgers vormen een grote groep mensen die dagdagelijks instaan voor hun naaste. Ze vormen de basis waarop de meeste zorg historisch is gegroeid.

Een mantelzorger moet worden gekoesterd en voldoende ondersteuning ontvangen om deze taak goed uit te voeren. We moeten de mogelijkheden scheppen dat hun draagkracht in evenwicht blijft met hun draaglast. Op 19 november 2014 stelde ik in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement een actuele vraag aan minister Vandeurzen over dit onderwerp. U kunt het verslag van deze vraag hier terug vinden.

Nieuws over dit onderwerp

Door Peter Persyn op 1 december 2016, over deze onderwerpen: Ondersteuning van mantelzorgers

Open Vld, N-VA en CD&V erkennen de unieke rol van de mantelzorger in ons zorgsysteem. Samen met professionele zorgverleners ondersteunen mantelzorgers ┬ápersonen met een zorgbehoefte in hun thuismilieu of in een voorziening. Tal van studies hebben aangetoond dat ze daarbij met heel wat uitdagingen …